Her er de 3 generelle måder at opskrive formlen(ligningen) for den rette linje på:

\[y=ax+b\]

\[y-y_0=a(x-x_0)\]

\[ax+by+c=0\]

Hvor er \(y\) kan erstattes af \(f(x)\), for at beskrive den rette linje som en funktion.

Variablen \(a\) er hældningen, hvor \(b\) er skæringen med y-aksen

Hældningen a ved to kendte punkter

Det er muligt at finde hældningen \(a\) for den rette linje, som går gennem 2 kendte punkter.

De 2 kendte punkter er \(A(x_1,y_1)\) og \(B(x_2,y_2)\) som indsættes i formlen nedenfor

\[a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\]

Midtpunkt imellem 2 kendte punkter

\[M=\frac{\frac{1}{2}(x_1+x_2)}{\frac{1}{2}(y_1+y_2)}\]

Hældningskoefficient
Hældningskoefficient for funktion f(x) (hældningen (\a\) kan finde ved at differentiere funktionen.

Funktionen f(x) kan være alle differentiable funktioner

\[a= f^{,}(x)\]