Maple differential-ligninger

Benytter dsolve(ligning)

Eksempel med differential ligning: (y^{,}=2 – 3 cdot y(x))

(dsolve left ( diff left ( y(x) , x right ) =2 – 3 cdot y(x) right ))

Giver: (frac{2}{3} + e^{-3 cdot x} + Cl)

hvor Cl er en vilkårlig konstant, da det er en fuldstændig løsning.

Ønskes der at finde ligningen, der går gennem punkt, for eksempel (4,3),

tilføjes et ekstra argument, husk [ ]

(dsolve left ( left [ diff left ( y(x) , x right ) =2 – 3 cdot y(x) , y(4) = 3 right ] right ))

 

Keywords: Maple, CAD, MAT A, DSOLVE, TI Interactive

 

Se også

Differential-ligninger

Differntialregnings regler