Newtons metode for at løse en ligning af typen: \(f(x)=0\)

\[x_{n+1}=x_{n} – \frac{f(x_n)}{f^{,}(x_n)}\]

For at newton metoden kan bruges, skal \(f^{,}(x)\) være skarpt mindre end \(1\) i intervallet \([a,b]\)