Ækvivalensen mellem masse og energi

Energi er den energi, som et system tillægges alene på grund af systemets masse m. c er lysets fart:

\(E = m \cdot c^{2}\)