Udbredelsesfart

\(c = \lambda \cdot f\)

hvor c er lysets fart i vakuum, \(\lambda\) er strålingens bølgelængde og f er frekvensen

 

En fotons energi

\(E_{y} = h \cdot f\)

\(E_{y} = \frac{h \cdot c}{\lambda}\)

hvor c er lysets fart i vakuum, \(\lambda\) er strålingens bølgelængde, f er frekvensen, og h er Planck konstanten. \(E_{y}\) er energien af en foton i elektromagnetisk stråling

 

En fotons bevægfelsesmængde

\(p = \frac{h \cdot f}{c}\)

\(p = \frac{h}{\lambda}\) 

hvor c er lysets fart i vakuum, \(\lambda\) er strålingens bølgelængde, f er frekvensen, og h er Planck konstanten. p er bevægelsesmængden af en foton i elektromagnetisk stråling