Elektrisk energi og effekt

 

Elektrisk energi:

E er den elektriske energi, som omsættes i en komponent, når størrelsen af spændingsfaldet over komponenten er U, og strømstyrken gennem den er I

\(E = U \cdot q\)

 

Elektrisk effekt:

P er den effekt, hvormed der omsættes elektrisk energi i komponenten, når størrelsen af spændingsfaldet over komponenten er U, og strømstyrken gennem den er I

\(P = U \cdot I\)