Elektrisk strømstyrke

q er størrelsen af den elektriske ladning, der i tidsrummet \(\Delta t\) strømmer gennem et tværsnit af en leder, hvor strømstyrken er I

\(q = I \cdot \Delta t\)