Formler for cirkler

A = Areal

O = Omkreds

d = diameter

( A = {r^2} cdot pi )

\( O = 2 \cdot r \cdot \pi \)

( O = d cdot pi )

 

Cirkeludsnit

Areal:

(T=pi cdot {r^2} cdot frac{v}{360})

Længde af en cirkelbue, der spænder over v

(l=2 cdot pi cdot r cdot frac {v}{360})

 

Cirkelafsnit

Areal: (T={r^2} (frac{pi cdot v}{360} – sin(frac{v}{2})))   hvor v er opgivet i grader

 

Når v er opgivet i radianer, bruges følgende formel:

Areal: (A = frac{r^2}{2} (v – sin(v)))

 

Korde

Kordens længde bestemmes ved:

(K=2 cdot r cdot sin(frac{v}{2}))

 

Pilhøjde

Højden fra vinkelret på korden til cirkelperiferien

(h=r(1-cos(frac{v}{2})))

 

 

 

Se også

Cirklens ligning