Cosinus relationen bruges til at bestemme en vilkårlig trekant

( cos(A)=frac{{b^2}+{c^2}-{a^2}}{2bc} ) eller ( {a^2} = {b^2} + {c^2} – 2bc cdot cos(A))

( cos(B)=frac{{a^2}+{c^2}-{b^2}}{2ac} ) eller ( {b^2} = {a^2} + {c^2} – 2ac cdot cos(B))

( cos(C)=frac{{a^2}+{b^2}-{c^2}}{2ab} ) eller ( {c^2} = {a^2} + {b^2} – 2ab cdot cos(C)) 

 

Se også

Sinus Relationen