Cirklens ligning

((x-a)^2+(y-b)^2=r^2)

Hvor [a;b] er cirkelenscentrums koordinatsæt

Ligningen går op i alle punkter på cirkelen.

 

Eksempel

((x-2)^2+(y-2)^2=5^2) 

Har centrum i [2;2] og en radius på 5
Cirklens ligning eksempel

 

 

 

Cirklens ligning er en implicitfunktion, og skal i CAD software tegnes som implicitligninger.
Eksempel i Maple:

plots[implicitplot]((x-2)^2+(y-2)^2 = 5^2, x = -10 .. 10, y = -10 .. 10)

 

Se også

Cirkel formler

 

Keywords:

Cirkel, Cirkelens ligning, Cirklens ligning