Integrer graf – (Finde areal)

 

\(T = \int_a^b \! f(x) \, dx\)

hvor det bestemte integrale interval, går fra a til b. Altså nedefra og op.

 

 

Eksempel

Der er opgivet funktionen: \(f(x) = \sqrt{x}\)

Der ønskes at finde arealet under grafen, hvor x >= 2 og x <= 10.

a = 2

b = 10

 

 

 \(T = \int_{2}^{10} \! \sqrt{x} \, dx = 19,2\)