Følgende formel kan finde overfladearealet for et legme roteret om x-aksen, i afgrænsningen a til b

\(A = 2 \cdot \pi \cdot \int^a_b \, \left(f(x) \cdot \sqrt{1+ f ` (x)^{2}}\right \, dx\)