laengde_udvidelse

\(l\) er længden efter udvidelsen
\(l_{0}\) er start længden
\(\Delta T\) er temperatur ændring i Kelvin/Celcius
\(\alpha\) Længdeudvidelseskoeffiecienten \([ \alpha ] = K^{-1}\)

 

\(l=l_{0} + \Delta l\)

 

\(l=l_{0} \cdot \left ( 1 + \alpha \cdot \Delta T \right )\)