Q er den varme, som en stofmængde modtager eller afgiver, når den smelter eller størkner.

 

(L_{s}) er stoffets specifikke smeltevarme, og (m) er stofmængdens masse:

 

(Q = m cdot L_{s})

 

For at finde den specifikke smeltevarme (L_{s} = frac{J}{kg}) se i termodynamisk tabel, her på siden.

 

Keywords: Smelteenergi, størkningsenergi