Q er den varme, som en stofmængde modtager eller afgiver, når den fordamper eller fortættes.

 

(L_{f}) er stoffets specifikke fordampningsvarme, og (m) er stofmængdens masse:

 

(Q = m cdot L_{f})

 

For at finde den specifikke fordampningsvarme, se sidens termodynamiske tabel

 

Keywords: fordampningsenergi, fortætningsenergi