Nyttevirkning

\(\Delta E_{nytte}\) er den nyttiggjorte energi ved en proces med nyttevirkningen \(\eta\). \(\Delta E_{tilfoert}\) er den tilførste energi:

\(\eta = \frac{\Delta E_{nytte}}{\Delta E_{tilfoert}}\)