Temperatur

 

T er temperaturen målt i kelving og t er temperaturen målt i grader celsius. Temperaturforskellen har samme talærdi i de to skalaer. Temperaturen \(-273,15^{o}C = 0^{o}K\) er det absolutte nulpunkt

\(\frac{T}{K} = \frac{t}{^{o}C} + 273,15\)