Varmenergi defineres som

 

(Q=m cdot c cdot Delta T)

 

Hvor (Q) opgives i (J) (Joule)

c er den specifikke varmekapacitet for et bestemt stof.

 

Se termodynamiske tabel for at finde værdier

 


 

Ofte bruges ligningen v.h.a varmekapacitet (ikke specifik), til en samling genstande der skal opvarmes (nedkøles), her benyttes stort C, for en varmekapacitet

Varmeenergi formel er derfor

(Q = C cdot Delta T)

hvor varmekapacitet defineres som

(C = m_{1} cdot c_{1} + m_{2} cdot c_{2} + m_{3} cdot c_{3} + ! …)

 

Nu indsættes de enheder som er med i forsøget, ved vand opvarmning skal der f.eks. også tages hensyn til gryden som det opvarmes i, og om det er aluminium eller andet.

C er varmekapaciteten for en stofmængde, der består af et stof med den specifikke varmekapacitet c. Stofmængens masse er m: